مرور برچسب

‌شکافتن سینه‌ یی پیامبر اسلام

‌شکافتن سینه‌ یی پیامبر اسلام

در ایامی که پیامبر اسلام هنوز تحت سرپرستی حلیمه به سر می‌برد، ماجرای شکافته شدن سینه‌  رخ داد. ماجرا از این قرار بود که: پیامبر اسلام و فرزندان حلیمه که برای بازی به بیرون رفته بودند، پسر حلیمه دوان دوان نزد حلیمه آمد و گفت: دو مردِ…