مرور برچسب

پیمان حلف الفضول (جوانمردی)

پیمان حلف الفضول (جوانمردی)

پیامبر اسلام جوانی 20 ساله بود و از آن ‌جایی که فطرتی پاک و سرشتی نیک داشت، نمی‌ توانست ظلم و ستم دیگران را تحمل نماید. لذا در پیمان ‌هایی که به خاطر دفاع از حق و حقوق محرومین و مظلومین برگزار می ‌شد، شرکت می‌ نمود که یکی از این…