مرور برچسب

پیمان برادری

پیمان برادری

مهم ‌ترین اقدام پیا مبر اسلامپس از تأسیس مسجد، پیمان برادری میان مهاجرین و انصار بود. قبلاً به این موضوع پرداختیم که همزمان با مهاجرت پیامبر اسلام به مدینه دو قبیله مهم اوس و خزرج که اعضای اصلی ساکنین مدینه بودند، در اوج درگیری و دشمنی به…