مرور برچسب

پیامبر اسلام

آیا با او (سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم) در تماس هستی؟

آیا با او (حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم) در تماس هستی؟ در وصف آن حضرت صلی الله علیه و سلم:       ای ظهور تو شباب زنده گی              جلوه ات تعبیر خواب زنده گی ای زمین از بارگاهت ارجمند             آسمان بربوسه بامت بلند شش جهت روشن…