مرور برچسب

پیامبر اسلام در پی کسب و کار

پیامبر اسلام در پی کسب و کار

پیامبر اسلام در سنین جوانی کسب و کار مشخصی نداشت، اما در این ایام بیشتر به چوپانی و گوسفند چرانی می‌ پرداخت تا زحمات کاکایش، ابو طالب را جبران نماید. اما بعد از مدتی که روزگار را به چوپانی سپری نمود، دست از این کار کشید و به تجارت پرداخت.…