مرور برچسب

پیامبر اسلام در غار ثور

پیامبر اسلام در غار ثور

زمانی که کفار قریش با چنین شکست فاحشی روبرو گردیدند، در صدد برآمدند به هر شکل ممکن، این شکست را جبران نمایند و به این خاطر مخارج و هزینه‌ های زیادی را برای دستگیری پیامبر اسلام در نظر گرفتند. پیامبر اسلام خانه ‌ی خود را در شب بیست و هفتم…