مرور برچسب

پیامبر اسلام در حالتی از اندوه و ناراحتی

پیامبر اسلام در حالتی از اندوه و ناراحتی

بعد از اینکه وحی بر پیامبر اسلام نازل شد، بیشتر اوقات خود را برای طاعت و عبادت و تفکر در آیات و نشانه ‌های او در غار «حرا» سپری می‌نمود. اما مدتی گذشت و هیچ‌ گونه آیه‌ ی جدیدی بر پیامبر اسلامنازل نگردید. پیامبر اسلام ناراحت و غمگین بود؛ چون…