مرور برچسب

هجرت به حبشه

هجرت به حبشه

وقتی که آزار و اذیّت کفّار نسبت به مسلمانان روز به روز زیاد می‌ شد، عدّه‌ ای از آنان تصمیم گرفتند به سر زمینی دیگر مهاجرت نمایند، تا اینکه راحت‌ تر و بهتر بتوانند خدا را عبادت کنند و همچنین دیگران را به اسلام دعوت نمایند و جایی مناسب را…