مرور برچسب

نمایندگان مردم نجران

نمایندگان مردم نجران

از مهمترین هیأت ‌هایی که نزد پیامبر اسلام آمدند، هیأت یا وفد نجران بود. نجران از نواحی یمن بود. این هیأت از شصت مرد تشکیل یافته بود، که بیست و چهار نفر از اشراف نجد بودند و از بین این عده، سه نفر از بقیه مشهورتر بودند: 1- عاتِب که امارت و…