مرور برچسب

نامه پیامبر اسلام به سران کشورها

نامه پیامبر اسلام به سران کشورها

بعد از صلح حدیبیه که قدرت اسلام به اثبات رسید، مسلمانان فرصت تازه ‌ای برای گسترش و نشر اسلام یافتند و این بزرگترین آرزوی آنان بود؛ چرا که تمامی رنج ‌ها و مشقت‌ هایی که تاکنون متحمل گردیده بودند، فقط به خاطر گسترش اسلام بود. یکی از راه ‌هایی…