مرور برچسب

ملاقات با «بحیری» راهب مسیحی

ملاقات با «بحیری» راهب مسیحی

پیامبر اسلام با وجود این که نوجوانی کم سن و سال بود، اما کار و تلاش را بسیار دوست می ‌داشت و می ‌خواست با کار و فعالیتش زحمات کاکایش، ابوطالب را که مردی فقیری بود، جبران نماید. هنگامی که پیامبر اسلام به سن 12 سالگی رسید، ابو طالب قصد…