مرور برچسب

مقدّمات جنگ بدر

مقدّمات جنگ بدر

اولین رویارویی و درگیری مستقیم کفار قریش و مسلمانان در جنگ بدر صورت پذیرفت. این جنگ در هفدهم رمضان سال دوم هجرت به وقوع پیوست. در آستانه ‌ی رمضان این سال، پیامبر اسلام مسلمانان را آماده می ‌کرد تا هنگامی که بزرگترین کاروان تجاری قریش به…