مرور برچسب

مقدمات فتح مکّه

مقدمات فتح مکّه

یکی از مفاد اصلی صلح حدیبیه این بود که مردم در پیمان بستن با یکی از دو گروه اصلی اسلام و قریش آزاد باشند و کسی نمی‌ تواند آنان را از این کار باز دارد. طبق این بند از صلح‌ نامه، قبیله‌ خزاعه هم ‌پیمان پیامبر اسلام شدند و قبیله بنی بکر هم…