مرور برچسب

مراحل دعوت پیامبر اسلام

مراحل دعوت پیامبر اسلام

بعد از نزول وحی بر پیامبر اسلام مراحل جدیدی در زندگی ایشان آغاز گردید، لذا در اولین مراحل آغاز وحی شروع به دعوت مردم نمودند. مراحل دعوت پیامبر ج را می‌توان به دو دوره تقسیم نمود: دعوت پنهانی (مخفی) پیامبر اسلام در این دوران فقط افرادی را که…