مرور برچسب

محاصره‌ی اقتصادی

محاصره‌ی اقتصادی

قریش انواع و اقسام آزار و اذیت را به پیامبر اسلام و یارایش روا می ‌داشتند، اما با این وجود هیچ تأثیری در روندِ دعوت پیامبر ج نداشت. آنان نقشه‌ های زیادی برای تحت فشار قرار دادن پیامبر و یارانش کشیدند، تا بالاخره موفق شدند با پیمان نامه ‌ای…