مرور برچسب

ماجرای افک (تهمت به حضرت عایشه)

ماجرای افک (تهمت به حضرت عایشه)

پیامبر اسلام در ارتباط با تهمت به عایشه سکوت اختیار نموده بود؛ اما چرا؟ و این سکوت چه معنا و مضمونی را درپی داشت؟ پیامبر اسلام اگر در ارتباط با این موضوع سکوت کرده بود، به این دلیل بود که به پاکی و صداقت عایشه ایمان داشت به گونه‌ ای که…