مرور برچسب

غزوه بنی قینقاع

غزوه بنی قینقاع

یهودیان مدینه با وجود اینکه با پیامبر اسلام پیمان همکاری امضاء کرده بودند، اما پیروزی مسلمانان در جنگ بدر برای آنان بسیار ناگوار بود. این امر موجب گردید تا آزار و اذیت یهودیان مدینه نسبت به پیامبر اسلام و یاران و اصحابش وارد مرحله ‌ای تازه…