مرور برچسب

غزوه‌ یی خندق

غزوه‌ یی خندق

غزوه خندق در ماه شوال سال پنجم هجری به وقوع پیوست. از موقعی که بنی نضیر از مدینه خارج شدند، در این صدد بودند تا باری دیگر به خانه و کاشانه ‌ی خود به مدینه بازگردند. این بود که گروهی از بزرگان یهودِ بنی نضیر به مکه رفتند و کفار قریش را به…