مرور برچسب

غزوه‌ یی بنی نضیر

غزوه‌ یی بنی نضیر

بنی نضیر یکی از قبایل یهودی بود که پیامبر اسلام با آنان پیمان صلح بسته بود. بعد از اینکه قاریان و حافظان قرآن در حادثه‌ ی بئر معونه به شهادت رسیده بودند، عمرو بن امیه ضُمَری – که به اسارت در آمده بود و سپس آزاد شد دو مرد از قبیله ‌ی بنی…