مرور برچسب

غزوه‌ یی بنی مصطلق

غزوه‌ یی بنی مصطلق

در شعبان سال پنجم هجری به پیامبر اسلام خبر دادند که «حارث بن ابی ضرار»، رئیس قبیله‌ ی بنی مصطلق قصد حمله به مدینه را دارد. پیامبر اسلام «بُرَیده اَسلمی» را برای روشن شدن درستی این موضوع نزد قبایل بنی مصطلق فرستاد. «بُریده» نزد حارث بن ابی…