مرور برچسب

غزوه‌ یی بنی قُریظه

غزوه‌ یی بنی قُریظه

یهودی بنی قریظه نیز یکی دیگر از قبایل یهودی بود که با پیامبر اسلام پیمان صلح بسته بودند، اما آنان در غزوه‌ ی خندق به پیامبر اسلام خیانت نمودند و بعد از اینکه غزوه‌ ی خندق تمام شد و پیامبر اسلام به مدینه رفت، بلافاصله جبرئیل بر پیامبر نازل…