مرور برچسب

عمره‌ یی قضا

عمره‌ یی قضا

پیامبر اسلام در سال ششم هجری برای زیارت خانه خدا قصد رفتن به سوی مکه را نمود؛ اما کفار مانع این عمل گردیدند و طبق صلح حدیبیه مقرر شد که سال آینده برای انجام دادن حج به مکه بیایند و قریش سه روز مکه را ترک نمایند تا پیامبر اسلام و اصحاب در…