مرور برچسب

عظمت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم

عظمت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم 

عظمت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم جوانی مسلمان با لب تاپى دست داشته و نشسته در ساحل، مصروف تماشایی پخش زنده حرم مکه بود که مردی خوش قامت و ملبس با لباس نظامی در کنارش حضور پیدا کرد. جوان نگاهی به او کرد و سپس به کارش مشغول شد،و با یک…