مرور برچسب

عام الوفود

عام الوفود

پس از غزوه تبوک و تسلیم طائف، نفوذ اسلام به تمام شبه جزیره‌ عربستان گسترش پیدا نمود و از آن پس دائماً و فدها و قبیله ‌ها و امیران و بزرگان عرب به مدینه می ‌آمدند و به اسلام روی می ‌آوردند. کسانی که به مدینه می ‌آمدند معمولاً در خانه ‌های…