مرور برچسب

شکنجه و آزار یاران پیامبر اسلام

شکنجه و آزار یاران پیامبر اسلام

مشرکان تنها به آزار و اذیت پیامبر اسلام اکتفا نکردند؛ بلکه شروع به آزار و اذیت یاران و اصحاب پیامبر اسلام نیز نمودند. بیشترین آزار و اذیت متوجه «بلال» بود؛ بلال برده‌ ی یکی از اشراف قریش به نام «امیة بن خلف» بود. «امیه» بر گردن «بلال» طنابی…