مرور برچسب

سپاه اسلام وارد مکه میگردد

سپاه اسلام وارد مکه میگردد

سپاهیان اسلام، شب را در مرالظهرا گذراندند، و صبح آن شب یعنی هفدهم رمضان سال هشتم هجری به سمت مکه حرکت نمودند. در این زمان که عباس، کاکای پیامبر اسلام مسلمان شده بود و ابو سفیان نیز که برای اطلاع یافتن از تصمیم اصلی پیامبر اسلام به مرالظهران…