مرور برچسب

سریه یی‌ رجیع و بئر معونه

سریه یی‌ رجیع و بئر معونه

سریه یی‌ رجیع در سال چهارم هجرت عده ‌ای از اعراب قبیله «عَضَل و قاره» نزد پیامبر اسلام آمدند وتقاضا کردند که افرادی را از مسلمانان همراه آنان بفرستد تا به آن‌ ها قرآن بیاموزند. پیامبر اسلام شش یا به قولی ده نفر از مسلمانان را با آنان…