مرور برچسب

داوری پیامبر اسلام

داوری پیامبر اسلام

زمانیکه پیامبر اسلام سی و پنج سال داشت، قریش تصمیم گرفتند تا خانه‌ ی کعبه را بازسازی نمایند؛ قضیه‌ ی بازسازی خانه ‌ی کعبه از این قرار بود که بر اثر سیلی که در «مکه» اتفاق افتاده بود، نزدیک بود تا منجر به ویرانی و نابودی خانه‌ی کعبه گردد.…