مرور برچسب

خصوصیات پیامبر اسلام قبل از بعثت

خصوصیات پیامبر اسلام قبل از بعثت

پیامبر اسلام قبل از اینکه به پیامبری مبعوث گردد، دارای خصوصیات و ویژگی ‌های بسیار نیکو و پسندیده بود؛ صداقت و درستکاری پیامبر بر سر زبان ‌ها بود و زبانزد خاص و عام گردیده بود و همه‌ ی مردم قریش، ایشان را با نام محمد امین می‌ شناختند. او…