مرور برچسب

خبر مملو از خوشی برای جهان اسلام

خبر مملو از خوشی برای جهان اسلام

خبر مملو از خوشی برای جهان اسلام حزب راست گرایی افراطی هلند به رهبری ( گیرت ولدرز ) رسما اعلان نمودند ، که برگزاری مسابقه کارتونیک توهین به پیامبر اسلام را به سبب خطر های امنیتی لغو نمودند این تصمیم بعد از آن گرفته شد، که در سراسر جهان…