مرور برچسب

حجة الوداع

حجة الوداع

دعوت و تبلیغ پیامبر اسلام به مرحله ‌ی نهایی خود رسیده بود و تمامی شبه جزیره‌ ی عربستان با دستورات و تعالیم اسلام آگاهی پیدا نموده بودند و حتی این دعوت به خارج از شبه جزیره‌ عربستان گسترش یافته بود پیامبر اسلام هم به خاطر گسترش اسلام بسیار…