مرور برچسب

جنگ تبوک

جنگ تبوک

مسلمانان، بعد از اینکه ندای پیامبر اسلام را برای آماده شدن به جنگ شنیدند، برای رفتن به جنگ و تجهیزات این سپاه بر یکدیگر پیشی می ‌گرفتند و هر کس به اندازه‌ ی وسع و توانایی خودش در صدد آماده نمودن این سپاه بر می ‌آمد. علاوه بر این هیچ یک از…