مرور برچسب

جنگ اُحُد

جنگ اُحُد

پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، برای قریش و هم ‌پیمانان آنان شکست فاحشی به حساب می‌آمد؛ به این خاطر در صدد بر آمدند تا این شکست را به هرگونه ‌ای که شده، جبران نمایند. آنان سه هزار مرد جنگی را آماده کردند و فرماندهان قریش چنین مصلحت دیدند که…