مرور برچسب

تجهیز لشکر اسامه برای فرستادن به موته

تجهیز لشکر اسامه برای فرستادن به موته

حاکامان و دولتمردان روم برای کسانی که به پیامبر اسلام ایمان می ‌آوردند حق حیات قائل نبودند و اعراب هم ‌پیمان رومیان را در صورتی که ایمان می‌ آوردند، به قتل می ‌رساندند پیامبر اسلام برای سخنگویی به این گستاخی آنان، در بیست و ششم ماه صفر سال…