مرور برچسب

بنای مسجد

بنای مسجد

اولین اقدام پیامبر اسلام پس از ورود به مدینه، بنای مسجد بود. این مسجد در همان مکانی بنا گردید که شتر آن حضرت در آنجا خوابیده بود. و زمین آن که متعلق به دو نفر یتیم بود، خریداری گردید و ساخت و ساز آن شروع شد. پیامبر اسلام ستون‌ های آن را از…