مرور برچسب

از دواج پیامبر اسلام با خدیجه

از دواج پیامبر اسلام با خدیجه

بعد از اینکه پیامبر اسلام همراه غلام خدیجه «میسره» از سفر تجاری شام باز گشتند، آثار برکت و امانتداری در اموال خدیجه نمایان بود به گونه ‌ای که قبل از آن چنین سودی عاید خدیجه نشده بود. آری، صداقت و درستی و امانتداری پیامبر، خدیجه را مجذوب…