مرور برچسب

اجتماع در دارالندوه

اجتماع در دارالندوه

قریش هنگامی که به این نتیجه رسیدند که آزار و اذیتشان در روند و پیشرفت دعوت پیامبر اسلام هیچ گونه اثری نداشته و یارانش نه تنها از ایمانشان دست نمی‌کشند؛ بلکه روز به روز ایمانشان محکم و قوی‌ تر می‌گردد و با تمام موانع و مشکلات ایجاد شده از…