مرور برچسب

ابوطالب و سر پرستی پیامبر اسلام

ابوطالب و سر پرستی پیامبر اسلام

با وجود این که وفات عبدالمطلب، پیامبر را ناراحت و غمگین کرده بود، اما ابوطالب با ابرازِ مهر و محبت زیادش به پیامبر، اجازه نداد تا وفات جدّش او را بیازارد؛ چرا که عبدالمطلب در اواخر عمرش، سر پرستی او را به ابو طالب سپرده بود. هنگامی…