مرور برچسب

آسانسور فضایی

آسانسور فضایی

دانشمندان در جدیدترین فناوری ها به دنبال طراحی آسانسوری هستند که زمین را به فضا متصل می سازد. از این آسانسور در جابه جایی مسافران و حمل بار استفاده خواهد شد. خداوند به این فناوری در قرآن اشاره نموده است: و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است،…