مرور رده

سيره نبوى

بنای مسجد

اولین اقدام پیامبر اسلام پس از ورود به مدینه، بنای مسجد بود. این مسجد در همان مکانی بنا گردید که شتر آن حضرت در…

پیمان برادری

مهم ‌ترین اقدام پیا مبر اسلامپس از تأسیس مسجد، پیمان برادری میان مهاجرین و انصار بود. قبلاً به این موضوع پرداختیم…

مقدّمات جنگ بدر

اولین رویارویی و درگیری مستقیم کفار قریش و مسلمانان در جنگ بدر صورت پذیرفت. این جنگ در هفدهم رمضان سال دوم هجرت به…

شروع جنگ بدر

مسلمانان همچنان در انتظار رویارویی با کفار بودند تا اینکه لحظه ‌ی موعود فرا رسید. پیامبر اسلام قبلاً اطلاعاتی از…

غزوه بنی قینقاع

یهودیان مدینه با وجود اینکه با پیامبر اسلام پیمان همکاری امضاء کرده بودند، اما پیروزی مسلمانان در جنگ بدر برای آنان…

جنگ اُحُد

پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، برای قریش و هم ‌پیمانان آنان شکست فاحشی به حساب می‌آمد؛ به این خاطر در صدد بر آمدند تا…

غزوه‌ یی بنی نضیر

بنی نضیر یکی از قبایل یهودی بود که پیامبر اسلام با آنان پیمان صلح بسته بود. بعد از اینکه قاریان و حافظان قرآن در…

غزوه‌ یی بنی مصطلق

در شعبان سال پنجم هجری به پیامبر اسلام خبر دادند که «حارث بن ابی ضرار»، رئیس قبیله‌ ی بنی مصطلق قصد حمله به مدینه…

غزوه‌ یی خندق

غزوه خندق در ماه شوال سال پنجم هجری به وقوع پیوست. از موقعی که بنی نضیر از مدینه خارج شدند، در این صدد بودند تا…

غزوه‌ یی بنی قُریظه

یهودی بنی قریظه نیز یکی دیگر از قبایل یهودی بود که با پیامبر اسلام پیمان صلح بسته بودند، اما آنان در غزوه‌ ی خندق…

صلح حدیبیه

قریش، عثمان بن عفان را که به عنوان نماینده‌ ی پیامبر اسلام نزد آنان رفته بود، نزد خود نگه داشتند. وشاید می ‌خواستند…

غزوه‌ یی خیبر

غزوه‌ خیبر در سال هفتم هجری اتفاق افتاد. خیبر شهری بزرگ و دارای قلعه‌‌ ها و کشتزار های فراوان بود. در خیبر عده ‌ای…

عمره‌ یی قضا

پیامبر اسلام در سال ششم هجری برای زیارت خانه خدا قصد رفتن به سوی مکه را نمود؛ اما کفار مانع این عمل گردیدند و طبق…