مرور رده

سيره نبوى

داوری پیامبر اسلام

زمانیکه پیامبر اسلام سی و پنج سال داشت، قریش تصمیم گرفتند تا خانه‌ ی کعبه را بازسازی نمایند؛ قضیه‌ ی بازسازی خانه…

نزول وحی

زندگی پیامبر اسلام با خدیجه همراه با خوشبختی و سعادت سپری می ‌شد و هر چه پیامبر به سن چهل سالگی نزدیک‌ تر می‌شد،…

اجتماع در دارالندوه

قریش هنگامی که به این نتیجه رسیدند که آزار و اذیتشان در روند و پیشرفت دعوت پیامبر اسلام هیچ گونه اثری نداشته و…

هجرت به حبشه

وقتی که آزار و اذیّت کفّار نسبت به مسلمانان روز به روز زیاد می‌ شد، عدّه‌ ای از آنان تصمیم گرفتند به سر زمینی دیگر…

محاصره‌ی اقتصادی

قریش انواع و اقسام آزار و اذیت را به پیامبر اسلام و یارایش روا می ‌داشتند، اما با این وجود هیچ تأثیری در روندِ دعوت…

عام الحزن

بعد از اینکه محاصره ‌ی اقتصادی علیه پیامبر تمام شد، دو حادثه ‌ی بسیار مهم و اندوهگین برای پیامبر اتفاق افتاد؛ این…

وفات خدیجه

حدود دو ماه پس از وفات ابو طالب، خدیجه کبری از دنیا رفت. وی در این زمان 63 سال داشت. خدیجه از جمله نعمت‌ های بزرگی…