عام الحزن

0 305

بعد از اینکه محاصره ‌ی اقتصادی علیه پیامبر تمام شد، دو حادثه ‌ی بسیار مهم و اندوهگین برای پیامبر اتفاق افتاد؛
این دو حادثه وفات ابو طالب و خدیجه بود.
ابوطالب هنگام وفاتش 80 سال داشت. او در تمامی مراحل زندگی پیامبر اسلام به عنوان پشتیبانی مهم برای پپیامبر اسلام بود.
ابوطالب از هرگونه سازشی برای محدود گردانیدن دعوت پیامبر از جانب قریش، سر باز زد.
ابو طالب تا وقتی زنده بود، کسی نتوانست به پیامبر اسلام آسیبی برساند.
بعد از وفات ابو طالب، فشار های بسیار زیادی بر پیامبر اسلام وارد شد به گونه ‌ای که وقتی برای پیامبر مشکلی پیش می ‌آمد، می‌ فرمود:
آنچه به من رسید، نرسید مگر بعد از وفات ابو طالب.
وفات ابو طالب در سال دهم بعثت و در ماه رجب اتفاق افتاد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 4 =