تصمیم پیامبر اسلام بر انجام عمره

0 196

در سال ششم هجری پیامبر در خواب دیدد که خودشان و اصحاب به مسجد الحرام مکه رفته‌ اند و در حالتی از ایمنی و اطمینان، اعمال و مناسک حج را انجام داده‌ اند و بعضی موهایشان را تراشیده و بعضی را کوتاه کرده‌اند.
آنگاه به اصحاب فرمودد که: قصد انجام عمره را دارد و به تمامی اعرابی که در اطراف مدینه بودند نیز دستور داد تا همراه آنان برای عمره حاضر گردند؛ تا قریش وقتی تعداد زیاد آنان را ببینند، ایشان را از عمره برنگردانند و بتوانند عمره را انجام دهند.
پیامبر اسلام در مدینه، عبدالله بن ام مکتوم را جانشین خود انتخاب نمود و در روز دوشنبه، یک ذیقعده از مدینه خارج شد و به سوی مکه عزیمت کرد تا اینکه به منطقه‌ ای به نام «الحُلیفه» رسیدند. در این مکان پیامبر اسلام حیوانات قربانی را نشانه گذاری نمودند و احرام عمره بستند تا قریش متوجه شوند که پیامبر اسلام قصد جنگ ندارد و تنها به قصد عمره آمده اند.
قریش وقتی از این امر آگاه شدند، تصمیمی اتخاذ نمودند که به هر طریق ممکن، از آمدن پیامبر اسلام به مکه جلوگیری نمایند و سپاهی را برای جلوگیر از ورود پیامبر اسلام فرستادند؛
اما وقتی که پیامبر اسلام از این امر آگاه شد، راه اصلی ورود به مکه را رها نمود و از راه فرعی به مسیر خودشان ادامه دادند.
پیامبر اسلام دستور داد تا اصحاب و یارانش در حُدیبیه توقف نمایند؛ در آنجا بود که «بدیل بن ورقاء خزاعی» نزد پیامبر ج آمد تا قصد اصلی آمدن پیامبر را جویا شود.
از آن ‌جایی که رابطه‌ی بدیل با پیامبر رابطه ‌‌ای حسنه بود، قریش به حرف ‌های او اعتنا نکردند، خصوصاً بعد از اینکه به قریش گفت:
قصد پیامبر اسلام فقط انجام عمره است؛
لذا «حُلیس بن علقمه» را فرستادند، پیامبر اسلام وقتی «حُلیس» را دید، فرمود:
او از کسانی است که قربانی را بسیار دوست دارد و دستور داد به تعظیم او گوسفندان قربانی را به سوی او گسیل دارند و خودشان لبیک گویان از او استقبال کنند.
حُلیس وقتی وضعیت را چنین دید، نزد قریش رفت و به آن‌ها گفت: آنان قصدی غیر از عمره ندارند؛ اما باز هم سخنان او پذیرفته نگردید.
به همین ترتیب قریش نمایندگان زیادی را فرستادند و سرانجام موافقت کردند که پیامبر اسلام سال آینده برای انجام عمره بیاید.
پیامبر اسلام وقتی که وضعیت را چنین دید، عثمان بن عفان را به عنوان نماینده فرستاد تا هدف اصلی پیامبر را که انجام عمره بود، به قریش برساند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 1 =