امام ابوحنیفه رحمه الله از تابعین اولیه بو

امام ابوحنیفه رحمه الله از تابعین اولیه بود

امام ابو حنیفه رحمه الله در چهار مکان مختلف چهار صحابه بزرگوار پیامبر صلی الله علیه وسلم را درک نموده است:
انس بن مالک را در بصره 
عبدالله بن ابی وفا را در کوفه
سهل بن سعد ساعدی را در مدینه
ابا الطفیل وائل بن عامر را در مکه
بر این اساس امام ابوحنیفه رحمه الله از جمله یی تابعین اولیه بود

نکته : در تعجبم از منطق و سطح فهم آنهایکه زیر عنوان پیروی از اهل سلف’ میتازند به توهین و گستاخی در حق امام ابوحنیفه ،غافل از اینکه وی خود از جمله اولیه تابعین و از بزرگان اهل سلف بوده است
به خاطر داشته باشید ،که این دسته از افراد به جز لکه ننگ به دامان اسلام و پیروان حقیقی اهل سلف چیزی بیش نیستند

?کتاب سیر تاریخی مذهب اهل سنت و جماعت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.