حکمت ریش گذاشتن کشف شد

0 446

ادیان الهی و به صورت خاص اسلام عزیز توجه خاصی به این اصل انباشته است ،تا اینجا که پیامبر اسلام مردان امتش رو سخت تشویق و ترغیب برای رعایت آن نموده است
اما از چند دهه بدینسو اسلام سیتیزان یا به زم خود شان روشنفکران عصر معتقد به این بودند،که گذاشتن ریش عامل بیماریهاست و دعوت کردن پیامبر اسلام به داشتن ریش برای مردان غیر علمی و اشتباه بوده است

اما درست به مثل هر ادعای دیگر ‘این ادعای آنها نیز توسط ساینس و علوم معاصر رد شد
بر اساس یافته‌های اخیر مراجع معتبر علمی و طبی اروپایی از اثر آزمایشات علمی بر روی کارکنان 408 بيمارستان مشخص شد که

.داشتن ريش برای مردان بهداشتي‌تر و مفیدتر است و فرد را در برابر باکتري ها مقاوم تر میسازد

.مرداني که ريش خود را میتراشند،زمينه یی توليد باکتري‌ هاي مقاوم به آنتي‌بيوتيک رو بر روی صورت خود فراهم ميکنند

.مردانی که ریش خور رو ميتراشند، سه برابر بيش‌تر از مرداني که ريش دارند’ عامل انتقال باکتري های مقاوم به آنتي‌بيوتيک (MRSA) میباشند

.مردانی که ريش خود رو ميتراشند،حدود 10% بيشتر از افراد که ریش دارند، “استافيلکوکوکوس ” رو بر روي صورتشان دارند که ميتواند به عفونت پوستي و تنفسي منجر بشود

.خراش هاي ريزي که در پي تراشيدن ریش ايجاد ميشود، زمينه ساز تجمع باکتري‌ها در صورت میشوند

.ريش در بردارنده باکتري‌هايي است ،که با کشت آن میتوان آنتي‌بيوتيک ‌هاي جديد و مفید توليد کرد

.ریش دربردارنده یی باکتري‌های مفیدی در خود است،که موجب نابودي باکتري ‌هاي مضر و موجود در صورت ميشوند
.چنانچه با کشت اين باکتري‌ هاي مفيد،میتوان مضرات ناشی از بيماري (E. coli) را درمان کرد

لینک منابع معتبر علمی هر یک قرار ذیل است

http://www.medicaldaily.com/beard-bacteria-facial-clean-shaven-371768
http://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(16)00008-6/abstract http://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(14)00090-5/abstract http://www.independent.co.uk/news/science/beards-good-for-health-more-hygienic-bacteria-resistant-than-shaven-skin-study-finds-a6823461.html http://www.dailymail.co.uk/health/article-3409909/Are-beards-GOOD-men-s-health-Yes-Huge-variety- bacteria-facial-hair-

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − سه =