تقدم‌ گوش بر چشم

0 315

چند قرنی نمیگذرد که بشر در نتیجه یی تحقیقات علمی و به کار بردن تکنالوژی پیشرفته به عجایب جریان خلقت جنین در رحم مادر دست یافتند،از جمله اینکه دریافتند ابتدا حس شنوایی در جنین رونما میشود، و به تعقیب آن حس بینایی…
در اثر تحقیقات گسترده و زمانگیر بشر دریافت که در جنین حس شنوایی قبل از حس بینایی و در هفته 6-7 فعال میگردد، و حس بینایی بعد از فاصله زمانی چشمگیر و در هفته 16-17 در جنین فعال میشود

 سبحان الله قرآنکریم از این حقیقت علمی بیشتر از 1400 سال قبل قرار داده است

به صورت کل تقدم‌لفظ “سمع” یعنی گوش بر لفظ “بصر” یعنی چشم در قرآکریم‌یک قاعده و یک اصل بوده ، و جمعا در 17 آیت لفظ سمع بر لفظ بصر تقدم‌جسته از جمله میتوان به آیات ذیل اشاره نمود
وهوالذی انشا لکم السمع والابصار
آیه 78 ( سوره مومنون )
و اوست که برای شما ، شنوایی وبینایی آفرید

ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولاً
آیه 36 ( سوره اسراء )
گوش و چشم و دل ، دربرابر خدا بطور جدّی مسئولند

انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا
آیه 2 ( سوره الدهر )
ما انسان رااز نطفه مخلوط آفریدیم واو را شنوا و بینا ساختیم

والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون
آیه 78 ( سوره نحل )
.الله متعال شما را از شکم های مادرانتان درحالی بیرون آورد که چیزی نمی دانستید ،و به شما گوش و چشم وقلب عطا کرد امید است که شکر گزار باشید

پرسشی که از اسلام ستیزان و علی الخصوص ملحدین عزیز میپرسیم اینست که چه کسی این حقیقت علمی را در قرآنکریم درست 1400سال قبل و آن هم در زمان و مکانی که اصلای خبری از تکنالوژی و وسایل پیشرفته نبوده گنجانیده است !؟
.جز این پاسخی نیست که خالق و آفریننده آن،و ما مسلمانان به این خالق و آفریننده الله خطاب میکنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + 20 =