چرا قرآنکریم در ابتدا فرستاده نشد

0 301

اسلام ستیزان و علی الخصوص ملحدین میگویند؛
قرار نیست تا الله که به ِآن ایمان دارید علم به غیب و خیر و شر بشر داشته باشد ،خوب اگر میداشت چه نیازی بود تا اینقدر پیامبر و کتب بفرستد ،همین قرآن و پیامبر اسلام را در اول میفرستاد و قضیه را خاتمه میبخشید
مگر مسلمانان ادعا ندارند که اسلام کاملترین دین الهی است ،پس چرا الله این دین کامل اش را در اول نفرستاد تا امروز شاهد پیروان سایر ادیان نمیبودیم

پاسخ به این شبهه خیلی جالب است ،لطفا دقت داشته باشید
ادیان الهی و به صورت خاص اسلام به این نظر است ، که بشر برای آموزش و آزمایش آفریده شده اند و الله مهربان و حکیم همه تدابیر این پروژه را نیز در دست رس آنها قرار داده،طوریکه ؛
بشر برای آموزش و آزمایش آفریده شده اند
زندگانی دنیا حیثیت صنف یا مجموعه را برای بشر ایفا میکند
عمر افراد در دنیا حیثیت مدت زمان این مجموعه را براشان ایفا میکند
پیامبران الهی حیثیت معلمین را درین صنف یا مجموعه ایفا میکنند
کتب ها و صحیفه های الهی حیثیت مواد درسی را در این صنف یا مجموعه ایفا میکنند

الان پرسش ما از اسلام ستیزان درینست که ؛
موفقترین پروژه علمی یا نهاد علمی کدام است ؟
آنکه صرف یک صنف و یک کتب و یک معلم داشته باشد ، و یا … ؟
اصلا ممکن است که متعلمین و محصلین صرف در یک دوره “یک صنف، یک کتب و یک معلم ” به جایی برسند،و نیازهای شان مرفوع شود ^یا بر عکس باید مطابق ظرفیتهای آنها برنامه ریزی بشود
و برای هر دسته صنفی و کتبی و معلمی وجود داشته باشد ؟

پاسخ خیلی واضیح است و آن اینکه موفقترین دوره آموزشی یا نهاد علمی آنست که نظر به ظرفیت های متعلمين و محصلین اش برنامه ریزی کرده،و صنوف جداگانه،اساتید جداگانه و بالاخره مواد تعلیمی جداگانه و مرتب وار را در نظر گرفته باشد
حقیقتا که موفقترین نهاد علمی آنست که متعلمين و محصلین اش را دسته بندی کرده ،و هر کدام را در صنفی جداگانه یی بفرست و از مبدا علوم براشان تدریس کند،نه اینکه همه را در یک صنف جمع آوری کند و اسمش را بگذارد تعلیم و
و با اندکترین دقت پی میبریم که الله متعال بهترین راه کرد را درین پروژه برای ما تنظیم کرده که سازگار با هر عقلی سلیم دارد
به امید بیداری افکار و دلهای مملو از کینه و جهالت اسلام ستیزان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × پنج =