چرا الله مانع اعمال بد ما نمیشود

0 262

شبهه را اسلام‌ستیزان طوری بیان میکنند ،که صریحا احساسات و عواطف را نشانه میگیرد ؛
وقتی الله به همه اعمال ما نظارت دارد و از آن باخبر است،چرا فقط امر و نهی میکند و اجازه میدهد ما مرتکب خطا شویم، و بعد در جهان آخرت ما را به دوزخ وارد میکند ؟
اصلا بعد از اتفاق افتادن و ارتکاب خطا، رفتن به دوزخ در آخرت به چه منظوری است ؟

ادیان الهی و علی الخصوص اسلام به این باور است که بشر عبث آفریده نشده، و همانا وجودش در این دنیا فراگرفتن آموزش و ارایه یی آزمایش است
هدف که برای آن الله متعال همه ضروریات را فراهم نموده؛
کتاب فرستاده
پیامبر فرستاده
فضایی مناسبی را سازگار با طبیعت بشری در زمین مساعد ساخته
عقل و قوه یی به کار گیری آنرا به بنده گانش داده
اراده و اختیار برای بنده گانش داده

با این وضع کدام عقل سلیم تقاضایی اینرا میکند،
که در جریان آزمایش و در جریان جلسه امتحان دخالتی صورت گیرد، و دانش آموزان از ارتکاب خطا منع شده و در عوض پاسخ درست به آنها تلقین بشود

با این وضع کدام عقل سلیم تقاضایی اینرا میکند،
که دانش آموزان به معلم و به نهاد علمی زبان طعن وارد کنند، که خیلی بی رحم و بد اخلاق و… بوده اند، و مدعی شوند که اصلا نظارت و قانونی و… در کار نبوده
و علل شکوه یی شان هم در این باشد که در چرا در جریان جلسه امتحان دخالتی صورت نگرفته و آنها را از ارایه پاسخ خطا یا ارتکاب خطا مانع نشده اند

دقت کنید دوستان عزیز
زندگانی ما انسانها هم به همین منوال است ؛
با استفاده از کتابهای الهی ، پیامبران الهی یا سنت پیامبران الهی ،عقل و منطق و اراده خودی در فضایی مناسب طبیعت به آموزش میپردازیم و در کنارش در لحظه ،لحظه یی از حیات ما آزمون میدهیم و نامه یی اعمال خود را که حیثیت ورقه یی امتحان را دارد به خواست خود مان پر میکنیم
و در آخرت هم بر طبق ورقه های مان بر ما حکم صادر میشود، و به سرنوشت که خود از قبل آنرا بر گزیده ایم وصلت میورزیم

و اما پاسخ به جز دوم پرسش میپردازیم ؛
بعد از اتفاق افتادن و ارتکاب خطا، رفتن به دوزخ به چه منظوری است ؟
پاسخ مان در پاسخ این پرسش نهفته است ؛
از اینان باید پرسیده شود که ؛ بعد از گرفتن آزمایش ، اصلاح اوراق و اعلان کردن جمعی کامیاب و جمعی دیگر ناکام به چه منظوری است ؟
حقیقتا که به منظور تقدیر و تنبیه است و بس
به عین ترتیب جنت و دوزخ و رحمت و عذاب در آخرت هم به منظور تقدیر و تنبیه است نه چیزی بیش از آن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + بیست =