دروغ گفتن و آثار شوم آن

0 445

دروغ
دروغ سر چشمه تمام بد بختي ها ي جامعه انساني ميباشد،   دروغ مانند مرض سرطان است كه جسم جامعه را خدشه دار نموده و جامعه را زود از بين ميبرد،  شخصي به نزد پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) آمد و خواست برايش نصيحت كند پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) برايش امر نمود كه دروغ نگويد . دروغ صفت بسيار زشت است  ومسلمان حقيقي هرگز دروغ نميگويد،  سیدنا صفوان (رضي الله عنه) ميفرمايد كه به پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) گفته شد:  آيا مسلمان ترسو ميباشد،  گفت:  بلي،  باز پرسيد:  آيا مسلمان بخيل ميباشد ؟ گفت:  بلي . باز پرسيد:  آيا مسلمان دروغگو ميباشد ؟ پيامبر (صلي الله عليه وسلم )  گفت:  نخير.
منظور حديث شريف است كه ممكن است  مسلماني ترسو يا وهم بخيل باشد،  زيرا اين صفات دربعضي از انسانها موجود ميباشد،  ولي مسلمان حقيقي هرگز دروغگو نميباشد،  زيرا دروغ بد ترين صفتي است  كه شايسته يك مسلمان هرگز بوده نميتواند . درحديث شريف از پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) روايت است كه فرمودند:   منافق چهارعلامت دارد:  هرگاه سخن گويد دروغ ميگويد،   هرگاه برايش امانتي داده شود خيانت ميكند،   هرگاه با كسي جنگ كند دشنام ميدهد،  و وقتي وعده نمايد خلاف ورزي ميكند
سیدنا عبدالله پسر مسعود  (رضي الله عنه ) روايت ميکند که سیدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فرمود:  شما راستگويي نماييد،  زيرا راستي انسان را به نيکي ميکشاند و نيکويي انسان را به جنت ميرساند،  انسان هميشه راستگو ميباشد وکوشش هم ميکند که راست بگويد تا اينکه به نزد الله (جل جلاله) راستگونوشته ميشود. وهمچنان از دروغگويي خود را محافظت نماييد،  زيرا دروغ انسان را به بد کاري ميکشاند و بدکاري هم به آتش دوزخ،  شخصي هميشه دروغ ميگويد و درجستجوي دروغ ميباشد تا اينکه در نزد الله ( جل جلاله )دروغکو نوشته ميشود .
استثناء در دروغ
هرگاه مسلمان با اخلاق ميبيند که دو مسلمان در بين هم اختلافاتي دارند و باهم دشمني ميورزند آن مسلمان مخلص موقف مثبت اتخاذ نموده و براي اصلاح آن دو کوشش ميکند، اگرچه آن دو در غياب يکديگر بد گويي ميکنند ولي اين مسلمان مصلح سخنان نيک و خوبي را براي يکديگر انتقال ميدهد و براي هريک ميگويد که شخص مقابلش از او بخوبي ياد کرده است،  اين سخنان صلح آميز وي در دروغ محاسبه نميشود،   سیدة ام کلثوم (رضي الله عنه )   ميفرمايد که پيامبر(صلي الله عليه وسلم )  ارشاد فرمودند که:  کسيکه براي اصلاح دو نفر سخنان نيک ميگويد و براي يکديگر سخنان نيکي را نقل مينمايد در جمله دروغگويان حساب نميشود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 4 =