مظلومین جهان ما را ببخشید !

0 304

مستضعفین و مظلومین جهان اسلام؛ ما را ببخشید ما برای تان هیچ چیز کرده نتوانیستیم شما در جلو چشمان و همه جهانیان ساکت در مقابل تان، کشته شدید سوختانده شدید خون های تان به ناحق ریخت عزت تان دریده شد به جلو چشمان شما و جهانیان بالای ناموس تان تجاوز صورت گرفت در پیش پشمان تان اطفال تانرا ظالمانه شهید و زخمی کردند نه شما چیزی برای شان کرده توانسیتید و نه ما.
ما را ببخشید ! خانه های تان در جلو چشم های کور جهان بشریت بی احساس زیر بم افگن ها و آتش ویرانه شده، قریه ها و شهر های تان به پیش چشم ما ویرانه شد مساجد تان تخریب گردید اما چیزی برای تان کرده نتوانستیم ما را ببخشید!
مظلومین جهان ما را ببخشید ما خود زا ناتوان ساخته ایم ما ببخشید!
لطفا به پیشگاه الله متعال شکایت ما را نکنید که ملت دو هزار میلیونی برای تان هیچ چیز کرده نتوانیستم ما را ببخشید! خواهران، برادران، اطفال، مادران، پدران، دختران ما شرمنده تان هستیم ما برایتان چیزی کرده نتوانستیم.
ما را ببخشید! ما ملتی هستیم که هنوز از اختلافات ذات البینی و عقده و تعصب های خود نتوانستیم بیرون شویم و یکی ما بر ریشه دیگر مان تیشه میزنیم ما برای شکست رقیب خود(برادر مسلمان خود) اغیار(کفار) را بکشتن و از بین بردن او دعوت کردیم و به سلاح او وبدست خود یا او یکدیگر را کشتیم.
ما دیگران را دوست خطاب نموده و برادر مؤمن و مسلمان خود را تکفیر کردیم و برای حوش باشی و تشویق آنها خون، جان، مال، حتی عزت و آبروی برادرمسلمان خود را نذرانه اغیار کردیم ما را ببخشید!
ما خیلی شرمنده ایم که شما در فلسطین از هفتاد سال، در افغانستان از چهل سال، در بورما و میانمار از بیست سال، در کشمیر از سی سال، در عراق از پانزده سال، در سوریه از شش سال، در مصر از چهار سال، در لیبا و تونس و افریقای جنوبی و بالاخره در تمام روی زمین از سالها بدیسنو مظلومانه شهید می شوید، شکنجه می شوید، بندی و لت و کوب می شوید اموال و خانه های تان مصادره و ضبط وغصب مریشود اما نتوانستیم برایتان چیزی کنیم حتی نتوانستیم صدای خفقان تانرا به گوش های ناشنوایی جهانیان و اریکه نشینان قدرت ها و زورمندان دعوا داران دروغین حقوق بشر و آزادی ها برسانیم ما را ببخشید واقعاً خجالت می کشیم بر انسانیت خود شرمنده ایم ما را ببخشید! من خودم زیاد احساس کمی دارم در مقابل تان مظلومین ستم کشیده مسلمان جهان.
مارا ببخشید!
برادر تان نورالله کوثر / لیل 17/16 ربیع الاول 1438هـ. کابل – خیرخانه مصادف با 25 قوس 1395

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + چهار =